Kontroll av inhalationsbehandling

Kontroll av inhalationsbehandling är en tilläggstjänst som apotekets astmakontaktperson erbjuder. Man kontrollerar att kunden kan inhalera sin medicin på rätt sätt och att hen vet hur medicinerna kan påverka munnens välbefinnanande. Rätt inhalationsteknik minskar medicinernas biverkningar och förbättrar medicinernas effekt. Tjänsten passar både för nya användare och för dem som använt inhalationsmediciner en längre tid.