Nätbutikens användar- och leveransvillkor

Nätbutikens användar- och leveransvillkor

Gäller från och med 12.4. 2022

1.       Allmänt

Apotekets namn: Stenhaga Apotek

FO-nummer: 2258990-1

E-post: apteekki.kivihaka@apteekit.net

Besöksadress: Glimmervägen 2, 65300 Vasa

Telefonnummer: 06-321 2775

Apotekets nätbutik säljer produkter till företag och privatpersoner. Om kunden är minderårig förutsätts vårdnadshavarens samtycke. En minderårig kan endast betala via nätbank. Apoteket har en skyldighet att bl.a. övervaka till vem produkterna säljs och att köparen uppfyller ålderskraven. På grund av detta kommer apoteket i vissa fall att begära och samla in kundens personnummer i enlighet med dataskyddslagen och nätbutikens dataskyddsbeskrivning.

Apoteket kan ensidigt ändra leveransvillkoren, bekanta dig med leveransvillkoren innan du beställer från nätbutiken.

2.       Produkter och priser

Priset på produkter och tjänster samt beskrivningar av dessa framgår på webbsidorna. Moms ingår i priserna. Momssatsen kan variera beroende på vilken produkt eller tjänst som beställs. Priserna som anges är i kraft tillsvidare eller för den tid som anges i produktbeskrivningen. Om det i nätbutiken har funnits en felaktig prisuppgift som skiljer sig så uppenbart från det verkliga priset att kunden borde ha förstått misstaget är apoteket inte bundet till den felaktigt angivna prisuppgiften på produkten.

Receptfria läkemedel har produktbeskrivning både på svenska och finska. En del ej-medicinska produkter (moms 14 och 24%) har sin produktbeskrivning enbart på finska. Detta kommer att åtgärdas i ett senare skede.

3.       Beställning

Beställningen görs genom att överföra valda produkter till köpkorgen. I samband med beställning ska namn, adress, e-postadress och telefonnummer (som man kan skicka SMS till) anges. I beställningsskedet kan kunden välja om man önskar att apoteket ska kontakta kunden för att ge läkemedelsrådgivning. Vid beställning av läkemedel som kräver tilläggsrådgivning kan kunden inte motsätta sig läkemedelsrådgivning. Vid köp av nikotinprodukter är åldersgränsen 18 år. Åldern kontrolleras automatiskt på kunden eftersom stark elektronisk autentisering krävs i varukorgsskedet om kunden inte har loggat in.

Vid beställning av receptläkemedel krävs (Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas föreskrift 2/2011) stark elektronisk autentisering, genom vilken beställarens personnummer erhålls. Apoteket tar alltid kontakt med kunden i samband med beställning av receptläkemedel.

Meddelande om att beställningen är klar att avhämtas skickas som e-post eller textmeddelande. Kunden ansvarar för att personuppgifter och andra beställningsuppgifter är korrekta och fullständiga.

Beställningsbekräftelse

Om beställningen har lyckats skickas en beställningsbekräftelse per e-post till kunden. Beställningsbekräftelsen innehåller de mest väsentliga uppgifterna om beställningen samt information om returrätt.

Apoteket förbehåller sig rätten att annullera beställningar av motiverade skäl. Om vi av någon anledning inte kan bekräfta din beställning tar vi kontakt så fort som möjligt.

Betalning och betalningssätt

Köp betalas med något av de betalningssätt som anges i varukorgen. I apoteket nätbutik kan följande betalningssätt användas:

Paytrail Oyj (2122839-7) sköter om betalningsförmedling och betalningstjänst i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail står som betalningsmottagare på kontoutdrag eller  kortfaktura och förmedlar betalningen till mottagaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. 

Vid reklamationer ber vi er i första hand ta kontakt med produktens leverantör.

Paytrail Oyj

Innova 2

Lutakonaukio 7

40100 Jyväskylä

Telefon: 0207 181830

Leveranssätt och leveranskostnader

Leveranskostnaderna inkluderar frakt- och förpackningsavgifter. Leveranssätten och eventuella leveranskostnader anges i varukorgen. Leveranstiden varierar beroende på leveranssätt och produkternas tillgänglighet. Vi levererar inom Finland. 

Vid köp av produkter som kräver kylförvaring är avhämtning på apoteket det enda möjliga leveranssättet.

Följande leveranssätt finns att tillgå:

Avhämtning på apoteket: 0 €

Avhämtning från hämtautomat (ABC Stenhaga eller Gerby S-Market): 0€

Posti: Postpaket: 10,90 €

Apotekets hemkörning inom närområdet (postnummer 65100, 65170, 65200, 65230, 65280, 65300, 65350): 10 €.

4.       Returrätt för konsumentkunder

Hävning av köp av en vara sker genom att göra en ångeranmälan inom 14 dagar efter att produkten eller det sista produktpartiet mottagits, eller inom 14 dagar efter att ett tjänsteavtal har ingåtts. Ångeranmälan kan göras på en ångerblankett eller fritt formulerad t.ex. via e-post.

Returrätten gäller inte läkemedel.

Returrätten gäller inte företag eller samfund utan särskilt avtal.

 

Produktretur av fysiska varor

Konsumentkunder har 14 dagars returrätt enligt konsumentskyddslagen. Produkten ska lämnas till returtransport inom 14 dygn efter ångeranmälningen.

För att ha rätt till full återbetalning vid produktretur måste kunden som har tagit emot produkten hålla den i väsentligen oförändrat och oförminskat skick. Kunden kan öppna eller bryta förpackningen för att bekanta sig med produktens egenskaper och funktionalitet på samma sätt som i en butik utan att förlora returrätten. Förpackningen är en del av produkten, hantera och öppna den med försiktighet så att den kan returneras i sin orginalförpackning.

Om kunden tar produkten i bruk ansvarar han eller hon för värdeminskningen av varan. Om produkten väsentligen har ändrats eller förminskats har apoteket att kräva tillbaka ett belopp som motsvarar värdeminskningen av produkten. Om varan har blivit omöjlig att sälja på grund av att den har använts kan apoteket helt vägra att betala tillbaka det belopp som konsumenten har betalat.

Undantag från returrätten

Enligt konsumentskyddslagen gäller inte returrätten förseglade och öppnade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte kan returneras när förpackningen har öppnats. Sådana produkter är bl.a. läkemedel, kosmetikprodukter, kontaktlinser och produkter inom sexuell hälsa.

Enligt konsumentskyddslagen gäller inte returrätten produkter som har tillverkats eller ändrats enligt kundens önskemål eller varor som uppenbart har anpassats för kundens personliga behov.

Returneringsanvisningar

Kunden står för returkostnaderna.

Produkten ska packas så att den inte skadas under transporten. Produkten kan returneras per post och det lönar sig att be om returkvitto för att kunna bevisa att produkten har skickats tillbaka. Returnering kan också ske genom att föra produkten till Stenhaga Apotek.

Returneringsadress:

Stenhaga Apotek

Glimmervägen 2

65300 Vasa

Tjänster

Kunder som har ingått tjänsteavtal har 14 dagars ångerrätt från det att tjänsteavtalet har ingåtts.

Tjänsten kan börja utföras efter att bekräftelsen levererats innan ångerfristen löpt ut om kunden har gjort en uttrycklig begäran om detta. Ångerrätten gäller inte om en tjänst har utförts helt och hållet innan ångerfristen har löpt ut och kunden har informerats om att ångerrätt saknas i ett sådant fall.

Vid beställning av en tjänst från apotekets nätbutik betraktas beställningen som en uttrycklig begäran att påbörja tjänsten innan ångerfristen har löpt ut. Kunden godkänner dessa villkor i samband med sitt köpbeslut genom att kryssa i den aktuella begäran i beställningsskedet. I beställningsbekräftelsen informeras kunden om att ångerrätt saknas.

Återbetalning

Beloppet som har betalats för en produkt återbetalas till konsumentkunden senast 14 dagar efter att en ångeranmälan mottagits. Apoteket har rätt att hålla inne återbetalningen tills produkten är returnerad eller tills kunden med t.ex. returkvitto kan styrka att produkten har returnerats.

Vi gör återbetalningen på samma betalningssätt som kunden har använt.

5.       Reklamationer

Om produkten har försvunnit eller skadats under transporten eller om produkten eller tjänsten på annat sätt inte motsvarar din beställning eller är felaktig, var god och ta kontakt med apoteket. Utredningen av ärendet underlättas om kunden tar kontakt utan dröjsmål.

Ångerfristen på 14 dagar begränsar inte konsumentkunden från att yrka på ett produktfel efter denna tid. Om kunden har fått en felaktig produkt eller tjänst ansvarar apoteket för felet enligt konsumentskyddslagen. Apoteket ansvarar för den felaktiga produktens returkostnader och andra bindande skyldigheter i enlighet med konsumentskyddslagen.

Kundtjänst

Apotekets personal hjälper gärna till vid frågor om beställningar i nätbutiken: telefon: 06-321 2775 eller e-post: apteekki.kivihaka@apteekit.net

Ej uthämtade försändelser

För outhämtade försändelser som inte omfattas av en ångeranmälan debiterar vi kostnaden för returfrakt. Att enbart lämna en försändelse outhämtad betraktas inte som en ångeranmälan.

Ansvarsbegränsning

Apoteket ansvarar inte för indirekta eller direkta skador som beror på beställning, leverans, produkt eller tjänst annat än vid omständigheter som regleras av konsumentskyddslagen eller andra bindande skyldigheter.

Reklamationer och lösning av tvister

Om en meningsskiljaktighet rörande avtal inte kan lösas genom förhandling mellan parterna kan kunden hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Vid behov kan kunden starta en behandling av tvistemålet via ODR-forumet (Online Dispute Resolution). Mera information om Konsument Europa, www.ecc.fi.

Tilläggsinformation om konsumentens rättigheter i nätbutiken får du från konkurrens- och konsumentverkets webbplats www.kkv.fi

Vid meningsskiljaktigheter tillämpas Finlands lag och tvister löses i den allmänna domstolen i domkretsen för kundens hemort.

6.       Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att ändra leveransvillkoren. Innan en beställning görs ska kunden bekanta sig med gällande leveransvillkor.

Apoteket hanterar alla personuppgifter konfidentiellt.