Dosdispensering

Använder du många läkemedel? Eller tar du medicin många gånger per dygn? Stenhaga Apotek erbjuder maskinell dosdispensering, en tjänst som innebär att du får dina mediciner färdigt delade i behändiga dospåsar för två veckor åt gången. Dosdispensering passar bra för dig som har stabil och regelbunden medicinering. I tjänsten ingår en kontroll av kundens helhetsmedicinering för att gallra bort onödiga läkemedel och för att undvika eventuella interaktioner mellan olika läkemedel. Samtidigt kontrolleras doseringar och doseringstidpunkter.

Dosdispenseringen ökar läkemedelssäkerheten och stödjer uppföljningen av patientens läkemedelsbehandling. Dosdispensering ger även besparingar i läkemedelskostnader genom att minska läkemedelssvinn och avfall.

Ta kontakt med oss om du är intresserad av tjänsten. Här kan du också läsa mera om dosdispensering:Pharmacs hemsida.